Екскурзия до водопада Ел Лимон

сепаратор
Цена USD$0
Превърти надолу

Екскурзия до водопада Ел Лимон

USD$0 на човек
Салто Ел Лимон

Екскурзия до водопада Ел Лимон

Достигането до водопада Ел Лимон е приключение, което ви отвежда на 2,5-километрово (1,5 мили) пътешествие през гъста гора, на кон или пеша по гъст хълмист терен, докато наблюдавате флората и фауната по пътя. Можете също така да отидете на каньонинг през река El Limón, за да стигнете до водопада.