รูปภาพ Alt

Santo Domingo ไป Punta Cana แท็กซี่ / รถรับส่ง - โอนส่วนตัว

Santo Domingo ไป Punta Cana แท็กซี่ / รถรับส่ง - โอนส่วนตัว

หมายเหตุ: นี่คือตัวเลือกการโอนส่วนตัวจากปุนตาคานาไปยังซานโตโดมิงโกหรือจากซานโตโดมิงโกไปยังปุนตาคานา หากคุณต้องการเพิ่มผู้เข้าชม โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา
n
nในหมายเหตุจากการจอง ให้เพิ่มเวลาและสถานที่ที่คุณจะพัก รวมถึงสถานที่ใน Sabana de la mar หรือ Punta Cana ที่คุณกำลังเยี่ยมชม
n
nPlace to Pick- up:
n
nPlace to Drop-off:
n
nTime:
n
nกรุณาเลือกวันโอน : 

 

Punta Cana to Santo Domingo Taxi / shuttle – Transfer Private From Punta Cana.
n
nNote: This is a Private transfer option from Punta Cana to Santo domingo From Santo domingo to Punta Cana. If you will like to add more visitors please feel free to contact us.

n

ติดต่อเรา?

n

จองการผจญภัย

nชาวบ้าน และ คนชาติ มัคคุเทศก์และบริการแขก
n
nการจอง: ทัวร์และทัศนศึกษาใน Dom ตัวแทน
n

n

นโยบายการยกเลิก

nFor a full refund, please read our Cancellations policies คลิกที่นี่. เงินจะหายไปหากการจองถูกยกเลิกในวันเดียวกันของการเดินทาง

n

ติดต่อเรา?

n

จองการผจญภัย

nชาวบ้าน และ คนชาติ มัคคุเทศก์และบริการแขก
n
nการจอง: ทัวร์และทัศนศึกษาใน Dom ตัวแทน
n
n  โทร/Whatsapp  +1-809-720-6035.
n
n  info@bookingadventures.com.do
n
nเราเป็นทัวร์ส่วนตัวที่ยืดหยุ่นโดย Whatsapp: +18097206035.

Santo Domingo ไป Punta Cana แท็กซี่ / รถรับส่ง - โอนส่วนตัว

หมายเหตุ: นี่คือตัวเลือกการโอนส่วนตัวจากปุนตาคานาไปยังซานโตโดมิงโกหรือจากซานโตโดมิงโกไปยังปุนตาคานา หากคุณต้องการเพิ่มผู้เข้าชม โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา
n
nในหมายเหตุจากการจอง ให้เพิ่มเวลาและสถานที่ที่คุณจะพัก รวมถึงสถานที่ใน Sabana de la mar หรือ Punta Cana ที่คุณกำลังเยี่ยมชม
n
nPlace to Pick- up:
n
nPlace to Drop-off:
n
nTime:
n
nกรุณาเลือกวันโอน : 

 

 

Punta Cana to Santo Domingo Taxi / shuttle – Transfer Private From Punta Cana.
n
nNote: This is a Private transfer option from Punta Cana to Santo domingo From Santo domingo to Punta Cana. If you will like to add more visitors please feel free to contact us.

n

ติดต่อเรา?

n

จองการผจญภัย

nชาวบ้าน และ คนชาติ มัคคุเทศก์และบริการแขก
n
nการจอง: ทัวร์และทัศนศึกษาใน Dom ตัวแทน
n

n

นโยบายการยกเลิก

nFor a full refund, please read our Cancellations policies คลิกที่นี่. เงินจะหายไปหากการจองถูกยกเลิกในวันเดียวกันของการเดินทาง

n

ติดต่อเรา?

n

จองการผจญภัย

nชาวบ้าน และ คนชาติ มัคคุเทศก์และบริการแขก
n
nการจอง: ทัวร์และทัศนศึกษาใน Dom ตัวแทน
n
n  โทร/Whatsapp  +1-809-720-6035.
n
n  info@bookingadventures.com.do
n
nเราเป็นทัวร์ส่วนตัวที่ยืดหยุ่นโดย Whatsapp: +18097206035.