มิซาเอล คัลกาโน ซิลเวน

มัคคุเทศก์แห่งชาติ

เกี่ยวกับ

มิซาเอล คัลกาโน Silven มัคคุเทศก์ที่ผ่านการรับรองแห่งชาติพูดภาษาอังกฤษและสเปน Misael ก่อตั้ง Booking Adventures ในปี 2546 เขามาจากชุมชน Sabana de la Mar และมีแรงจูงใจมากมายในการทำงานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ + อาสาสมัครในสาธารณรัฐโดมินิกัน

เกิดเมื่อวันที่: 02 มกราคม 2533
อีเมล: info@bookingadventures.com.do
โทรศัพท์: +1 809-720-6035
อาศัยอยู่ใน: ซาบาน่า เดอ ลา มาร์
การศึกษา: ภูเขา วิทยาลัยชุมชนฮูด