Hình ảnh thay thế

sa môn

Yêu cầu các chuyến đi riêng!
Đặt chuyến đi riêng hoặc theo nhóm

Kinh nghiệm Samana

Nếu bạn đang đến thăm Samana và muốn có trải nghiệm địa phương khi thực hiện chuyến đi sinh thái, hãy tham gia Nhóm hoặc Riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đặt chuyến đi riêng hoặc theo nhóm

Kinh nghiệm Sabana de la Mar

Nếu bạn đang ở Samana nhưng sẽ thích một chuyến đi riêng với Ngân sách thấp thì đây là các Tùy chọn. Bạn có thể đi Phà từ Samana vào thời gian: 7:00 sáng, 9:00 sáng và Quay lại Samana từ Sabana de la mar: 3:00 chiều hoặc 5:00 chiều.